Thumbnail

Emborg được sáng lập năm 1947 tại Hà Lan, nổi tiếng với các loại thực phẩm đông lạnh. Ngày nay, các sản phẩm của Emborg được sản xuất tại các nước châu Âu như Hà Lan, Đức… mang lại những nguyện vật liệu nấu món Âu đúng truyền thống, giàu dinh dưỡng lại có giá cả phải chăng.

Không tìm thấy sản phẩm nào.