Thumbnail

Heinz được sáng lập từ 1869, với sản phẩm đầu tiên là chai tương cà mà bây giờ vẫn nổi tiếng toàn cầu.

Hiển thị một kết quả duy nhất