Thumbnail

Heinz được sáng lập từ 1869, với sản phẩm đầu tiên là chai tương cà mà bây giờ vẫn nổi tiếng toàn cầu.

Hiển thị tất cả 3 kết quả