Thumbnail

La Pedriza bắt đầu năm 1955 như một công ty gia đình tại Tây Ban Nha. Đến nay, thương hiệu Pedriza được biết đến với các loại dầu oliu extra virgin, ô liu nguyên trái và capers.

Không tìm thấy sản phẩm nào.