Thumbnail

Ocean Spray là một hợp tác xã nông nghiệp ở Massachusetts, Mỹ, chuyên trồng bưởi và cranberry (nam việt quất) cũng như sản xuất các món snack, bánh, và trái cây khô từ những loại hoa quả này.

Không tìm thấy sản phẩm nào.