Thumbnail

Gia đình sáng lập xưởng dầu Huileries de Lapalisse bắt đầu sản xuất dầu ăn năm 1898 từ các loại hạt, quả ô-liu, quả bơ… Qua hơn 100 năm và 4 dòng họ nối nghiệp nhau, dầu Saveurs de Lapalisse vẫn được sản xuất theo công nghệ truyền thống với việc nghiền nguyên vật liệu tươi bằng cối đá, sau đó ép lạnh để có loại dầu tinh khiết và chất lượng nhất.

Không tìm thấy sản phẩm nào.