Thumbnail

Được thành lập năm 1914, Hợp tác xã Tatua là công ty sản xuất sản phẩm kem sữa lâu đời nhất tại New Zealand. Hiện tại có đến 112 nông trại đang cùng tham gia thương hiệu Tatua, tiếp nối lịch sử lâu đời và chất lượng của thương hiệu New Zealand này.

Không tìm thấy sản phẩm nào.