Rau sạch Dalat G.A.P nhận chứng chỉ “Quy trình sản xuất nông nghiêp tốt theo tiêu chuẩn quốc tế” (Global G.A.P), có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, an toàn, sạch, tươi, không chất bảo quản gây hại sức khoẻ.

Không tìm thấy sản phẩm nào.